Vodstvo kluba

Predsednik kluba

Dejan Hreščak

Upravni odbor

Valon Arifi

Sekretar kluba

Luka Bratina

Tehnični vodja

Rok Vovk

Športni direktor

Peter Bešir

član upravnega odbora

Tone Golob

koordinator mlajših selekcij

Nadzorni svet

Matej Furlan

član nadzornega sveta

Marko Trampuž

član nadzornega sveta

Veronika Lemut Mihelčič

članica nadzornega sveta